ติดต่อเรา

GREEN YRU GREEN UNIVERSITY

Address : 133  Tessabal 3 Road, Sateng Sub-district, Muang District, Yala Province, Thailand

Tel. 066-0 7329 9699  Ext. 11500, 11501, 11502  
e-Mail: [email protected]